Její provoz byl pozastaven kvůli nezbytným opravám a revizi. Současně technici musí popustit obě nosná lana, aby se na soukolí jediného podpěrného sloupu dostala jejich neopotřebovaná část. To vše musejí dělníci (na snímku Lubomír Hylák) zvládnout svýma rukama, bez pomoci techniky. Lana se budou také krátit a specialisté je podrobí rentgenovému testu, který prověří jejich opotřebovanost. Prověrce neujde také jedna z kabin. Lanová dráha na Ještěd byla vybudována již v roce 1932 a už prošla několika rekonstrukcemi. Provoz zde zajišťovaly již od jejího vzniku Československé státní dráhy, nyní České dráhy.