„Projekt stojí na rychlém přenosu dat, týmu pro mládež a vzniku takzvané kuchařky nejrůznějších opatření, které ani nemusí mít represivní charakter,“ popsala v krátkosti systém Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

Potřeba začlenění projektu do systému prevence kriminality města vznikla na základě výstupů z komunitního plánování. V první etapě má projekt stát milion korun.

V Liberci vzniká síť pro mladé delikventy

Systém včasné intervence se bude zakládat na databázi, ze které jednotliví partneři budou moci čerpat o delikventech informace. Podle nich pak budou navrhovány způsoby, jak mladistvého od kriminality odvrátit.

Výsledky pilotních programů pak hovoří, že přístup je správný. „Například ve Svitavi poklesla kriminalita dětí z 64 na 7 případů,“ uvedla Jitka Gjurovičová.

V Liberci náleží projekt do celistvého Programu prevence. „Rádi bychom ho rozšířili i na další ohrožené skupiny,“ sdělila Dana Hulíková, liberecká specialistka prevence.

Podle údajů policie se kriminalita mladých v Liberci mnoho neliší od ostatních měst se 100 tisíci obyvateli. „Letos do měsíce září byl celkový počet trestných činů 4 274. Děti spáchaly trestných činů celkem 25, mladiství ve věku od 15 do 18 let pak 131,“ informovala mluvčí policie Vlasta Suchánková.