Zastupitelé se ale obávají, že by dům mohla koupit některá realitní kancelář jako spekulaci, pokud by jej prodali hned podle současných předpisů. Prodej po bytech by pak trval více jak dva roky. Dům má sice odhadní hodnotu pouhých 20 milionů, tržní cena je však až dvakrát či třikrát vyšší.

„Jediné, jak lze momentálně zabránit spekulacím třetích osob, je objekt neprodávat. Nebo aspoň ne hned. Myslím, že nikdo ze zastupitelů se nechce nechat obvinit z porušení povinností při správě cizího majetku, případně porušení pravomoci veřejného činitele,“ vysvětlil svůj postoj starosta Vratislavic Luděk Oraný. „Každý, kdo teď tvrdí ,že zastupitelstvo může cokoli, lže,“ dodal starosta.

Prodat dům levně je na hranici

Rozdíl ceny, za kterou by chtěly Vratislavice dům prodat, a ceny, kterou dům na trhu s realitami skutečné má, je podle odborníků závratný. Samotné vedení obce přiznalo, že se objevil zájemce, který je za takzvaný věžák v ulici Zámecký vrch ochoten nabídnout 60 milionů korun.

Jednoznačně pro prodej je i vratislavická opozice. „Zastupitelstvo pověřilo radu, aby požádala Liberec, abychom si mohli dům prodat sami podle znaleckého posudku,“ uvedla odstoupivší místostarostka Zorka Škodová. „Já osobně jsem ochotna přistoupit i na navýšení ceny bytů,“ doplnila zastupitelka. Každou majetkoprávní operaci Vratislavic musí ale schválit i zastupitelstvo města Liberce.

Důvodem, proč za současných podmínek nemůže obvod své poslední byty prodat tak, jak by nájemníci a většina zastupitelů chtěli, jsou překážky platné legislativy.

„Obecně platí, že rozdíl mezi cenou tržní a prodejní je takzvanou veřejnou podporou, která nemůže být poskytnuta podnikatelskému subjektu bez předchozího schválení Evropské komise. Bez souhlasu Evropské komise lze ovšem poskytnout podporu malého rozsahu, a to až do výše 200 tisíc eur,“ uvedl již dříve k obdobnému případu Kamil Rudolecký, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Své ano musí říci i magistrát

To, že by se jednalo o značnou výjimku, potvrzuje také odbor majetku města Liberec. „Tento prodej by nemusel projít. Obvod by musel zdůvodnit, proč neprodává dům za cenu obvyklou a i tak by město zřejmě narazilo na právní problémy,“ potvrdil výklad Úřadu pro hospodářskou soutěž vedoucí libereckého odboru Josef Mazáč.

Přístupu spekulantů k prodeji by však šlo zabránit i v rámci současně platných dokumentů. „Rada obvodu může rozhodnout o formě prodeje. V tomto případě by se jednalo o prodej předem určenému zájemci,“ sdělil Josef Mazáč.

Rozhodnutí rady městského obvodu a posléze i vratislavického zastupitelstva však opět může zvrátit hlasování zastupitelů v Liberci. Ti s takto zamýšleným prodejem nemusí opět souhlasit. Samotný Liberec prodává majetek tímto způsobem zcela výjimečně.

Vratislavice jsou jen správcem, aby získaly úplnou vládu nad majetkem, musely by žádat opět město. „Musím toto vše prodiskutovat s primátorem, ale nevím jestli vůbec bude ze strany města ochota cokoli měnit. Majetek je jejich,“ podotkl starosta Oraný.

Před prodejem věžáku byla jen okna

Bouře kolem prodeje 63 bytových jednotek v paneláku v ulici Zámecký vrch začaly již loni v listopadu. V té době určila rada městského obvodu dům k prodeji v druhé etapě privatizace.

V únoru pak bylo zjištěno, že takzvanou čtrnáctistovku tíží vlhkost a plíseň, přičemž opět rada města odsouhlasila výzvu k podání nabídky na výměnu balkonových oken a dveří.

V dubnu pak rada schválila cenovou nabídku vítězné firmy, vzešlé z výběrového řízení. V květnu pak zastupitelstvo Vratislavic uložilo radě, aby připravila materiály k prodeji paneláku, včetně znaleckého posudku. Na následné radě obvodu bylo uloženo starostovi, aby podepsal smlouvu na výměnu oken.

V září rada města neschválila zveřejnění záměru dům prodat a přitom přiznala na výměnu oken přes čtyři miliony korun.

Z následujících projednávání zastupitelstva byly jak prodej, tak výměna oken i přes nátlak obyvatel domu či zastupitelů, staženy a řešení odsunuto do budoucna.