Do nově vznikajícího lesa letos přibude celkem 650 nových stromečků. Mladé stromky Společnost přátel přírody a skupina ČEZ vysazují symbolicky za každého odběratele zelené energie. Na Frýdštejnsku jsou vysazovány především buky, javory, jasany a jedle. Vzniknout by tak v pojizerské krajině měl přirozenější, smíšený les, který nahradí až dosud zde planě rostoucí smrky a břízy. V loňském roce se podařilo do lesa zelené energie vysázet zhruba 1600 stromků, které symbolizují právě počet odběratelů zelené energie. Ti všichni také přispívají na granty určené k financování projektů rozvoje obnovitelných zdrojů.