Přišlo je obdivovat na šedesát rodičů. „Když jsme hledali vhodné prostory pro uspořádání výstavy, přišel nám bazén jako nejlepší možnost. Stejně ho už nemůžeme používat k plavání,“ uvedla ředitelka školy Jarmila Hegrová. Vernisáž se uskutečnila u příležitosti představení programu „Škola pro udržitelný život“, který připravila Nadace Partnerství. V rámci programu škola vybere jeden projekt, který realizuje s pomocí grantu od nadace. O projektu, který by měl na škole něco vylepšit, rozhodli včera samy děti a jejich rodiče. „Nejvíce se jim líbil nápad postavit u školy hřiště s prolézačkami a herními prvky pro relaxaci. To u nás chybí,“ řekla Jarmila Hegrová.