Podívat se sem přijely manželky velvyslanců Kypru, Norska, Turecka, Lucemburska, Španělska, Maroka, Kanady nebo Maďarska a dalších zemí. Spolu s nimi dorazily také dvě princezny, Souhas Aldabbas z Iráku a půvabná princezna ze Saudské Arábie Al–Ghrair (vlevo). Kromě toho, že dámy obdivovaly třeba hradní kapli nebo věž, zaposlouchat se mohly i do zvuků varhan v rytířském sále, na které jim zahrála pěvcova dcera Adéla Velová.