„Když jsme rodičům oznámili, že se školka zapojila do soutěže ve sběru papíru a PET lahví, kterou pořádají Severočeské sběrné suroviny, nečekali jsme takový zájem. Účast rodičů byla opravdu velká,“ říká ředitelka liberecké mateřské školy Na Pískovně Laďka Sehnoutková. Obrovské množství starého papíru a PET lahví, které během uplynulého školního roku rodiče do školky přivezli, ji vyneslo na první místo v Libereckém kraji.

„Získali jsme přes dvacet tisíc za samotnou surovinu, ale navíc i počítač a videokameru jako výhru. Takový výsledek jsme nečekali. Nemůžeme spoléhat jen na rozpočet města a kraje. Získané prostředky jsme investovali do nákupu nových hraček, učebních pomůcek a k vylepšení zahrady. Máme tam i nový vláček,“ dodává Sehnoutková. Letos se do soutěže zapojují znovu.

Další zajímavou akcí, která školce pomáhá získat peníze, je pořádání každoroční Jarní veselice. Ta poslední jim ze vstupného a lístků do tomboly vynesla okolo třiceti tisíc.

„V průběhu roku nosí rodiče dárky do tomboly. Ta je pak opravdu bohatá, všichni si užijí příjemný večer. Hodně se při tom sblíží rodiče i zaměstnanci školky,“ hodnotí akci ředitelka.

Ke zlepšení prostředí přispívají v některých školkách individuálně sami rodiče. Tatínkové nezištně pomáhají i tím, že ve volném čase sekají zahradu nebo provádějí drobné opravy. Na údržbářské práce školkám často chybí mužští zaměstnanci.

„Aktivity, do kterých se rodiče ochotně zapojují, vedou především ke spokojenosti dětí,“ shodují se ředitelky většiny mateřských škol. Sbírá se pomerančová kůra, kaštany, žaludy.

Mateřská škola Lísteček ve Vratislavicích získává finance na pestřejší program podobným způsobem.