„Vedení TUL bude požadovat na fakultách přísnější postup proti těmto neplatičům. Prvním krokem je upomínka, potom děkanské disciplinární řízení. Pokud ani poté nedojde k dohodě se studentem, mělo by následovat vyloučení ze studia,“ vysvětlila tisková mluvčí Technické univerzity v Liberci Jaroslava Kočárková.
Poplatky za studium musí platit ti vysokoškoláci, kteří překročí standardní dobu studia o více než jeden rok. Na ně totiž univerzita nedostává žádný státní příspěvek.
„Většina samozřejmě platí bez problémů, ale jsou i výjimky. Poplatky chápeme tak, že se studenti sami připravili o státní dotací tím, že studovali velmi liknavě,“ uvedl pro Deník rektor univerzity Vojtěch Konopa.

Věční studenti dluží univerzitě přes milion a půl

Kromě současných dluží univerzitě na poplatcích také studenti bývalí. Ti si v mnoha případech myslí, že jejich povinnost splatit dluh zanikla společně s ukončením studia.

„Někteří dlužníci reagovali na upomínky a zaplatili, nebo si domluvili splátkový kalendář. Aktuálně však řešíme celkem patnáct žalob a dvě exekuční řízení,“ konstatoval kvestor TUL Vladimír Stach. Celková částka, která univerzitě schází vinou těchto dlužníků, je 875 tisíc korun.

Ze zákona stát přispívá pouze na studenty, kteří studují o jeden rok déle, než by měli. Tříleté bakalářské studium je tedy možné studovat bez poplatků čtyři roky. V pátém roce studia musí student platit 2 700 korun měsíčně, v šestém roce již 4 tisíce korun měsíčně. V dalších letech se měsíční poplatek za studium vyšplhá až na osm tisíc.

„Pokud někdo studuje čtyři roky na bakaláře a pak přechází na navazující magisterské studium, může ho bez poplatku studovat zase o rok déle,“ přiblížil Vojtěch Konopa.

Rektor univerzity je jediný, kdo může u poplatků udělovat různé výjimky a rozhodovat o jejich snížení.

„Hlavním důvodem snižování výše poplatků bývá špatný sociální stav studenta,“ dodal rektor Technické univerzity Vojtěch Konopa.