„V současné době objednává odbor dopravy zakrytí bigboardu. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci a je možno se proti němu odvolat,“ uvedl Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

Právě odbor dopravy na monumentální stavbu nad Libereckým tunelem upozornil. Nelíbilo se mu, že stojí v ochranné zóně komunikace. Liberecký stavební úřad naopak tvrdil, že zde ochranné pásmo nebylo vytyčeno.

„K této věci jsme se vyjadřovali již v srpnu roku 2006. Tenkrát jsme uvedli, že zařízení se nachází v ochranném pásmu a že ho lze povolit až po vydání správního rozhodnutí našeho odboru,“ uvedl ihned po vztyčení bigboardu Jan Čáp z krajského odboru dopravy.

Odbor dopravy krajského úřadu zaslal podnět odboru dopravy magistrátu, aby zahájil správního řízení o pokutě. K tomu by mělo dojít příští týden. „Na základě výsledků pak můžeme uložit pokutu až do 300 tisíc nebo ho zrušit,“ sdělil Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy na magistrátě. Výsledek nechce předjímat.

O tom, že stavba je v ochranném pásmu, hovoří i nezávislá expertiza dopravních odborníků Policejního prezidia ČR. „Výsledek šetření dává za pravdu odboru dopravy Libereckého kraje,“ potvrdil Vladimír Menšík z pražského ředitelství dopravní policie.

Zatímco bigboard zřejmě patří společnosti News Outdoor, pozemek, na kterém leží, náleží firmě Valbek. Proti komu bude správní řízení zahájeno, nechce magistrát zatím zveřejňovat.