„Několik desítek rozvojových projektů je již připraveno nebo se zpracovává. Jsou to projekty obcí, ale i podnikatelů a zájmových organizací,“ uvedl starosta Osečné Jiří Hauzer.

Podle něj se zlepšení stavu silnic musí řešit systémově a v návaznosti na pokládku inženýrských sítí. Starostové dále chtějí oddělit nemotorovou dopravu od motorové.

„Cykloturistika je na vzestupu, počet cyklistů na silnicích roste a je nutné myslet na jejich bezpečnost. Konkrétně chceme připravit projekt cyklomagistrály podél Ploučnice a spojit to s osvětou na ochranu životního prostředí,“ informoval Jiří Hauzer.

Žádosti o podporu cyklistiky a zlepšení stavu dopravy v Podještědí teď leží na krajském úřadu Libereckého kraje. Obce Podještědí totiž patří do vymezeného území takzvaných hospodářsky slabých oblastí a z úrovně kraje jsou podporovány grantem.

„Když uspějeme, hned se pustíme do práce,“ řekla starostka z Proseče pod Ještědem Jana Švehlová, která předsedá svazku obcí Podještědí.

„Na spolupráci s krajem si nemůžeme stěžovat. Například minulý měsíc nás navštívil náměstek hejtmana Radim Zika. Jeho zájem o problémy venkova a snaha je řešit nás potěšily a povzbudily. Na druhou stranu nechceme zklamat, a pokud nám kraj pomůže, chceme získané prostředky efektivně využít,“ dodala starostka.

Region Podještědí nespoléhá jen na Liberecký kraj. Výzvou je také čerpání podpory z Programu rozvoje venkova v období 2007 až 2013