Škola ve svém řádu zakazovala dětem jógu, východní bojová umění nebo například hrozila sankcemi za ztrátu žákovské knížky a několik dalších protizákonných ustanovení. Podle právního názoru ministerstva školství původní školní řád porušoval nejen školský zákon, ale předně Listinu základních lidských práv nebo také mezinárodní Úmluvu o právech dítěte. Deník na celou situaci upozornil minulý měsíc.

Jak uvedla ředitelka církevní školy Daiela Coufalová, není v zájmu školy porušovat zákony.

Církevní škola změnila svůj řád

„Ihned po prvním zveřejnění článků v Deníku jsme požádali právníky, aby náš školní řád prověřili. Následně v součinnosti s Českou školskou inspekcí jsme odstranili veškeré nedostatky, které školní řád obsahoval,“ dodala ředitelka školy.

Školní řád je základní vnitřní normou každé školy. Tento řád musí být v souladu se všemi zákony České republiky, což je jednou z nutných podmínek, aby škola mohla být zařazena v rejstříku škol, který vede ministerstvo školství.

Jak již dříve uvedl tiskový mluvčí ministerstva školství Ondřej Gabriel, soulad se zákony je v systému českého školství zásadní věcí. „Není možné, aby škola s protiprávním školním řádem figurovala v rejstříku škol a školských zařízení České republiky,“ sdělil dříve tiskový mluvčí.

Církevní škola v Liberci se tak po zrušení protiprávních nařízení svého školního řádu vyřazení ze sítě škol obávat nemusí.

Základní církevní škola Jana Amose Komenského v liberecké čtvrti Růžodol získala v roce 2003 budovu od města za jednu korunu. Podmínkou této kupní smlouvy je po určité období provozování základní školy.

Tato základní škola jako jediná v Liberci nabízí formu domácího vzdělávání. Toto pojetí výuky umožňuje pracovat s každým žákem individuálně. Domácí vzdělávání velmi vyhovuje nadprůměrně nadaným žákům, ale i dětem, které mají průměrné i slabší výsledky ve vzdělávání.