„Stavba domu šla trochu mimo mě. Dům vytvořil ateliér pana architekta Davida. Zajišťovali také stavební povolení,“ uvedl majitel kontroverzní stavby Jiří Zeronik. Liberecký podnikatel je stálým členem ODS a v městském zastupitelstvu za ní zasedal po dvě volební období. V současném volebním období již mandát nezískal.

Dům oproti ostatním novostavbám v okolí nemá sedlovou střechu, která patřila mezi podmínky pro udělení stavebního povolení ze strany odboru strategie a územního plánování. Výhrady měl proti navrženému architektonickému řešení liberecký odbor životního prostředí. Ten však záhy vydal souhlasné stanovisko.

„Jednali jsme s odborem životního prostředí, který nám zadal určité podmínky, které jsme splnili, a tak získali souhlasné stanovisko,“ sdělil majitel projekčního ateliéru Ladislav David. Připomínky odboru životního prostředí upozorňovaly na porušení krajinného rázu. Podle architekta však stavba nic nenarušuje, dokonce seříznutá střecha snižuje rodinný domek tak, že do prostředí zapadá.

Proti rozhodnutí magistrátu obdržel odvolání krajský úřad. „Ten se s naším rozhodnutím neztotožnil a jeho právní názor potvrdilo i ministerstvo životního prostředí,“ sdělila vedoucí libereckého odboru Ivana Řimnáčová.

Přestože kladné stanovisko libereckého odboru životního prostředí nenabylo právní moci, stavební úřad vydal stavební povolení. Zda je stavební povolení platné, je nyní otázkou. Architekt Ladislav David na tuto otázku nedovedl odpovedět. Dům je již dostavěn.

„Stavební povolení je platné,“ potvrdil vedoucí libereckého stavebního úřadu Miroslav Šimek. Nesouhlasné stanovisko krajského odboru životního prostředí však podle věrohodných zdrojů stále zrušeno nebylo.

Souhlasné stanovisko k stavbě vydal také odbor strategie a územního plánování. „Na dokumentech jsou podpisy dvou městských architektů,“ informoval jeho nový vedoucí Petr Kolomazník. Proč museli ostatní plnit podmínky odboru, nedovedl vysvětlit s tím, že v té době na magistrátu nepracoval.

Dům pro bývalého zastupitele Jiřího Zeronika projektovala stejná architektonická kancelář jako novou budovu magistrátu. K dalším realizacím Ateliéru David patří lávka na Rádle nebo Golfový klub Ypsilon na Fojtce.