„Rádi bychom křižovatku nejen rozšířili ale i opravili. Je značně zatěžována,“ uvedl vratislavický starosta Luděk Oraný. Podle městského obvodu neztratí křižovatka svůj význam ani po zprovoznění rychlostní spojnice mezi Libercem a Jabloncem. V současnosti jsou na vozovce ze směru od Jablonce vyjeté koleje, přičemž došlo k poškození i zázemí semaforu.

V územním plánu podle ŘSD zatím není rozšíření křižovatky zaneseno. „Uvažovat by se o tom dalo pouze za koncenzu všech zúčastněných a určité finanční spolupráci městského obvodu,“ zdůraznil na posledním zastupitelstvu Vratislavic náměstek pro výstavbu ŘSD Jan Stach. Pokud by se k zkapacitnění přistoupilo, muselo by dojít k výkupu některých sousedících pozemků.

ŘSD zreviduje stávající projekt

Projekt nové křižovatky pochází z let 2004 a 2005. „Musí projít revizí. Ta je již objednána,“ uvedl Jan Stach s tím, že od té doby se změnily některé požadavky na tento typ staveb.

Podle stávajícího projektu by se křižovatka měla rozšiřovat směrem od tramvajových kolejí. Asfaltovému koberci by však nemusela ustoupit žádná ze sousedících staveb.

Odhady zatím hovoří o nákladech kolem sedmi až osmi milionů korun. Skutečnou cenu určí až aktualizované plány. Poté se i Vratislavice dozví, kolik by činil jejich podíl.