Z ankety, jejíž výsledky jsou zveřejněné na hrádeckém webu, vyplývá, že největším problémem je pro obyvatele sídliště kritický nedostatek parkovacích míst. Dále by na svém sídlišti uvítali opravu či vybudování nových chodníků, větší počet laviček, dětských hřišť, odpadkových košů i zeleně.

Projekt vznikne podle ankety

Peníze na realizaci projektu chce město získat ze státní dotace, konkrétně z programu Regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ještě se však neví, kolik peněz si úpravy vyžádají.

„Na základě výsledků ankety, požadavků a návrhů obyvatel necháme zpracovat projektovou dokumentaci,“ uvedl starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.

„Teprve poté budeme moci stanovit odhadované náklady, které jsou zatím neznámé,“ doplnil Martin Půta.

Na otázku, co je pro ně v rámci úprav prioritou, odpovídali obyvatelé různě. Nejčastější odpovědí byla oprava komunikací, na druhém místě se umístilo vybudování dětských hřišť a hned v závěsu rozšíření parkovacích ploch. Jako méně důležité položky hrádečtí vnímají výstavbu garáží a vysázení zeleně.