Paní ředitelka nepochopila totiž jednu velmi zásadní věc. Nejde vůbec o to, jestli je škola křesťanská, islámská nebo její zřizovatel vyznává božský kult králíků z klobouku. To mi je upřímně jedno. Celou tuto kauzu jsem „rozpoutal“ z důvodu jiného. Je totiž naprosto nepřípustné, nezákonné, nemorální a nechutné pošlapávat práva dítěte, garantovaná mezinárodní úmluvou, a to navíc ve škole, která si sama požádala o zařazení do sítě škol a jejíž učitelé jsou placeni z rozpočtu České republiky! Nejedná se proto útok na křesťanské školy, ale o boj za respektování Ústavy České republiky, Listiny základních lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte!