Podle ministerstva porušuje škola hned několik zákonů, nerespektuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání a také úmluvy o právech dítěte.

Ředitelka Daniela Coufalová uvedla, že škola ze svých principů nesleví. Dohodne se na jejich respektování s rodiči. Konkrétní zásady, na kterých škola nadále trvá, v něm nahradí obecnými formulacemi. O změnách již s inspektory jednala.

Škola třeba nepovoluje žákům jógu, kterou nazývá okultistickou praktikou. „Nechceme také, aby se děti věnovaly bojovým uměním, aby si barvily vlasy a nosily na hlavách kohouty nebo se oblékaly do šatů s protikřesťanskými znaky,“ dodala. Škola se obává, že rozpoutaná kauza může být začátkem útoku na všechny křesťanské školy.