„Hlavním důvodem vybudování nového objektu byla potřeba zkapacitnění Střevlíka pro pobytové programy. Stávající třistapadesát let stará usedlost již nesplňuje potřebné podmínky,“ uvedl ředitel Střevlíku Radek Hromádka.
Celá nová budova je bezbariérová, jedna ložnice je pak přímo upravená pro tělesně handicapované účastníky kurzů. Rozlehlá místnost, které doposavad sloužila jako ložnice, se přemění v učebnu. O další objekty byla rozšířena i výuková farma, která se rozroste o další zvířata. Její ohrady pak budou návštěvníkům přístupnější.

Zkapacitnění střediska si vyžádal vysoký zájem ze strany škol. Ty pobytové kurzy využívají jako zpestřeni enviromentální výuky, i jako stálou součást svých vzdělávacích plánů. „Výhodou zařízení je, že je přímo v přírodě. Splňuje tak vzdělávací efekt. To, že jsou děti mimo školu, pozitivně působí na jejich vzájemné vztahy,“ vyzdvihl práci Střevlíka ředitel liberecké školy v Lesní ulici Jiří Dvořák. Ta se zaměřuje přímo na ochranu životního prostředí.

Stavba začala na konci léta minulého roku. Takzvaná třetí etapa výstavby stála 61 milionů, které z devadesáti procent poskytl státní fond životního prostředí. Zbylou částí přispěl Liberecký kraj.