Jakých úspěchů již vaše sdružení dosáhlo?

Podařilo se nám prosadit úpravu cyklostezky mezi Krásnou Studánkou a Fojtkou. Největším úspěchem sdružení ve spolupráci s městem bylo pořízení Generelu cyklistické dopravy v Liberci. Nyní jsme připravili projekt na zřízení cyklistických pruhů na třídě Dr. Milady Horákové, jehož realizace ale bohužel narazila na nedostatek finančních prostředků.

Proč jsou podle vás podmínky pro cyklisty v Liberci špatné?

Na vině je především mnoho let trvající nezájem a odmítavý přístup radnice k cyklistické dopravě a nulové investice do zlepšení podmínek pro cyklisty. Na radnici nesedí nikdo, kdo by na cyklostezky dohlížel. Příští týden by však mělo proběhnout první jednání cyklistické pracovní skupiny.