„Etický kodex strážníků městské policie má vypracovaný například Asociace strážníků obecních a městských policií ČR nebo mladoboleslavská městská policie,“ uvedl náměstek Milan Šír. „Velkou inspirací je také kodex příslušníka Četnické pátrací stanice Praha, který máme k dispozici,“ doplnil.

Myšlenka vytvoření etického kodexu, který by byl závaznou normou městských strážníků, vznikla na popud veřejné diskuze pořádané organizací Člověk v tísni letos na jaře. Tato diskuze se věnovala obecnému problému pronikání extrémismu do ozbrojených složek a složek městské policie.

Přijetí etického kodexu považuje náměstek za nutné preventivní opatření. „Chceme navrátit strážníkům prestiž, která je běžná v celé západní Evropě. K výsadám této práce náleží také vyšší morální požadavky,“ doplnil Milan Šír. Kodex by měl začít platit již od začátku roku 2007.