Sloužit bude jednak žákům školy při výuce, ale také okolním mateřským školám. „Hřiště přispěje ke zlepšení bezpečného pohybu dětských cyklistů v silničním provozu. Děti si mohou prakticky vyzkoušet, jak se správně řadit do jízdních pruhů a komu dát na křižovatce přednost. Díky teorii poznají dopravní značky a předpisy,“ uvedl ředitel školy Miloslav Kuželka. Výstavba hřiště přišla školu na 56 tisíc korun. Částkou bezmála 45 tisíc korun přispěl Liberecký kraj. „Nakoupili jsme také přenosné značky, jízdní kola a koloběžky,“ dodal Miloslav Kuželka.