V současnosti univerzita tepe přípravami na nový semestr, a tak téměř všechen její čas zabere příprava studijních textů a materiálů společně s granty a projekty, které bude v následujícím akademickém roce její domovská katedra provádět. „Letos jsou přípravné práce na katedře sociálních studií specifické v tom, že naše studijní programy začínají běžet podle nových akreditací, které jsme získali na jaře a v průběhu léta. Jedná se o akreditace studijního programu sociální práce v bakalářském studijním programu a sociální práce v kurzu celoživotního vzdělávání,“ vysvětlila celkový shon na katedře odborná asistentka.

Práci rozděluje do dvou rovin. „Z pohledu studentů se jedná zejména o lektorskou a konzultační činnost, z pohledu pracoviště se jedná o administrativu,“ popsala Kateřina Sýkorová. Zárověň jako vědecký pracovník publikuje odborné články. „Nestíhá se ale psát tolik, jak by bylo potřeba. Kdyby měl den 36 hodin, tak zde bych chtěla přidat,“ řekla odborná asistentka.