Jaká jsou hlavní témata letošního vyjednávání se zaměstnavateli?

Témata jsou stejná každý rok a dělíme je do tří hlavních oblastí. Jednáme o pracovních, mzdových a sociálních podmínkách.

Která z těchto oblastí bývá z hlediska shody nejproblematičtější?

Nejdůležitějším, a zároveň nejnáročnějším tématem, je tradičně navyšování platů. Zaměstnanci jsou vždy plni očekávání, jak jednání dopadnou. Často se však jedná o názorově velmi tvrdý střet mezi námi a manažery jednotlivých firem.

Jak takové jednání o zvýšení platů probíhá?

My nejprve předložíme návrh s naší představou, o kolik procent bychom chtěli navýšit platy zaměstnancům. Na ten pak firmy reagují. V mnoha případech nám však předloží návrh, ve kterém se navýšení mezd prakticky rovná nule. Jednání pak začínají nanovo a trvají do té doby, než se mezi oběma návrhy nalezne kompromis. V poslední době začíná převládat jiná strategie týkající se platů. Již nám nejde o navýšení v procentech, ale v konkrétních částkách, aby vedoucí pracovníci s vyšším platem nedostali více peněž, než řadoví dělníci. Za rohlík také utratíme všichni stejně.

Jaká zlepšení se snažíte vyjednat pro zaměstnance v jiných než mzdových oblastech?

Každý rok jednáme o zlepšování pracovních podmínek na pracovištích a to především z hlediska bezpečnosti práce. Dále pak řešíme stravování zaměstnanců. Věc, na které lidem také hodně záleží, je dovolená. Jejich hlavní priority jsou navýšení platu a týden dovolené navíc.

Kolik dnů dovolené chcete vyjednat?

Více jak 70 procent firem v Libereckém kraji již poskytuje svým zaměstnancům pět týdnů dovolené. U těch zbývajících se o to budeme snažit.

Jak dlouhou trvají jednání o kolektivní smlouvě?

Než se dohodneme, zabere věc někdy až tři měsíce. Lidé nám to často vyčítají. Vysvětlujeme jim, že najít kompromis je někdy opravdu složité a hektické. Ve výjimečných případech pomůže až schůzka se zahraničním majitelem firmy, z tuzemskými manažery je někdy těžké pořízení. Paradoxní je, že my vlastně vyjednáváme lepší podmínky i pro ty manažery, kteří jsou v mnoha případech proti odborům.