„Úspora nákladů Liberce za likvidaci elektroodpadu v souvislosti se zapojením do systému zpětného odběru činí prozatím něco přes 636 tisíc korun,“ sdělil náměstek primátora pro životní prostředí, technickou infrastrukturu a bezpečnost Milan Šír.

Zatímco dříve musel Liberec za sběr elektroodpadu platit, díky smlouvě na sebe tyto náklady převzaly provozovatelé kolektivních systémů.

„Od června 2006 do současnosti odevzdali Liberečané do sítě sběrných míst přes 150 tun vysloužilých elektrozařízení. Jednalo se například o 4277 televizí a monitorů,“ podělila se o zajímavé údaje zástupkyně společnosti ASEKOL, jež provozuje jeden ze tří systémů odběru odpadů v České republice, Hana Ansorgová.

Podle údajů kolektivních systémů zpětný odběr v Liberci roste, byť pomalým tempem.

„Zatímco loni jsme v Liberci vybrali 0,48 kilogramu vysloužilých elektrozařízení na osobu, za prvních sedm měsíců letošního roku to bylo již 0,44 kilogramu na hlavu,“ uvedl Jan Vrba ze společnosti ASEKOL.

Ve srovnání krajů byl ten Liberecký v loňském roce ve sběru a třídění vyřazených spotřebičů nejúspěšnější.

„Každý obyvatel Libereckého kraje odevzdal k recyklaci 2,74 kilogramu odpadu, přičemž průměr v celé republice je o více než jeden kilogram nižší,“ dodala Hana Ansorgová. Letos to podle ní bude podobné.

Nový systém souvisí s novelou zákona o odpadech, která ukládá výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů zajistit jejich zpětný odběr, když doslouží. Nejvýznamnější výrobci proto založili několik kolektivních systémů fungujících na bázi neziskových organizací, které tuto službu plní.