„Musí se dojednat, komu bude podpora směrována, jestli jen talentovaným žákům sklářských škol či nadaným obecně,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Fond vznikl již v roce 2004 u příležitosti prvního Sympozia umělecko-průmyslových škol. Z výtěžku aukce uměleckých předmětů, vzniklých pro přehlídku prací žáků, pak měli být v prvotních návrzích financováni jen mladí talentovaní umělečtí skláři. Pravidla by měla být ustanovena 10. září při prvním jednání správní rady fondu.

V současnosti leží finance na účtu nadace. „Je to relativně málo peněz a zájem je veliký,“ konstatoval již nyní náměstek hejtmana Karel Dolejší. V současnosti fond disponuje 80 tisíci korunami, které pochází z dražby a 140 tisíci, jež fondu daroval Krajský úřad. Některá umělecká díla pak stále ještě nebyla vydražena.