Restaurování maleb, jejichž autorem je pravděpodobně neznámý italský umělec, potrvá tři roky. Restaurátoři totiž musí nejprve odstranit z kreseb několik vrstev přemaleb a fixačních nátěrů, které měly za úkol obrazy zakonzervovat. Teprve poté se začne s restaurováním unikátních kreseb. Restaurátor Pavel Kříž i jeho tým, chce zachovat i poškození způsobené působením času.