„Mamce jsem zatím neřekla, kdo se mi líbí. Neříkám ani, když mám špatnou známku a vím, že si ji můžu v budoucnu opravit. To pak oznámím až tu opravenou. Jinak řikám vše,“ uvedla žákyně druhého stupně libercké základní školy.

První lásky,popřípadě sexuální zkušenosti se řadí na první místa jak v celostátní anketě o 1600 respondentech, tak v Libereckém kraji. 19,72 procent žáků místních základních škol by se doma nesvěřilo s láskou, vztahy, popřípadě sexem.

Ožehavým témate pro děti z Liberecka je kouření a požívání alkoholu či drog. Že dítě popíjí pivo či kouří marihuanu, by se nedozvěděli rodiče 22,54 procent žáků. S krádežemi či podvody se doma nechlubí 15,49 procent dotázaných dětí. S rodiči o problémech nekomunikuje 5,63 procent dětí. Naopak bez tajemství před rodiči je 15,49 procent školáků.

S případy, kdy v rodině komunikace vázne a blízcí se nebaví takřka o ničem, pracují převážně Linky důvěry. Přesto i zde, pokud je to jen trochu možné, směřují sociální pracovnice s voláním na někoho blízkého z rodiny. „Telefonický anonymní kontakt nestačí, je potřeba se následně orientovat na normální prostředí,“ upozornila Hana Machková z liberecké Linky důvěry.

Ve své praxi se setkává i s případy, že děti jsou jen zaskočeny a nejsou si jisté, zda mohou za rodiči přijít i s tímto problémem. „Snažíme se pak společně přijít na to, zda jsou obavy z rodičů nutné,“ uvedla Machková.

Pokud rodiče chtějí udržet důvěru svých ratolestí, je podle odborníků nutná stálá komunikace, vstřícnost, pozornost a vyvarovat se naléhání na dítě. „To nic neřekne na povel. Zejména mladší se svěřují spíše oklikou,“ líčil své zkušenosti ředitel Pedagogicko psychologické poradny v Liberci Vladimír Píša.

„Děti většinou mají dobré důvody, proč svá tajemství neříci. Může za tím stát i pohrůžka při šikanování,“ dodal Píša.
Rada je pak podle odborníků jednoduchá. „Pokud se rodiče chtějí od svých dětí něco dozvědět, musí být trpěliví, nikoli vzteklí nebo vyčítající. Rodič není v pozici šéfa, ale v pozici důvěrné a intimní,“ konstatoval Vladimír Píša.