„Tiskový mluvčí musí dopodrobna znát prostředí organizace, kde pracuje, na koho se obrátit nebo kdo s čím má co do činění. Nedílnou součástí je také orientace v legislativě,“ líčil formální požadavky Martin Korych. Přiznává, že si ho lidé často ztotožňují se samotným úřadem. „Lidé se na mě obrací s problémy, o kterých jsem veřejnost informoval,“ uvedl mluvčí radnice.

Ačkoli jeho prací je vytvářet pozitivní obraz radnice, pocit, že by musel jen takzvaně „žehlit“ problémy jiných, nemá. „Spousta věcí vzniká nedorozuměním. Informace bývají zkreslené nebo jim chybí pozadí. Pro mne je pak výzva, negativní zprávu neutralizovat. Občas se ukáže naopak jako vesměs pozitivní,“ sdělil Korych. Loajalita k instituci pak patří bezpochyby na první místo. „Ještě nikdy se mi ale nestalo, že bych s tím, co musím sdělit, nesouhlasil,“ zdůraznil mluvčí. Naopak přiznává, že jsou problémy, o kterých mluví spíše nerad. „Jsou to úzce odborná témata. To je pak lepší tázat se přímo odborníků,“ sdělil.