Sto sedm kusů akcií tvoří pouhý 7 procentní podíl a podle primátora Liberce Jiřího Kittnera je jeho držení zbytečné. Naopak případný zisk považuje za zajímavý příjem, který by mohl uhradit padesátimilionový schodek loňského městského rozpočtu.

„Podařilo se nám vyjednat slušnou cenu. Tato nabídka se již nebude muset opakovat,“ komentoval možnost prodeje Kittner. PPF Investmensts nabízí městu za jednu akcii 500 tisíc korun, odhadní cena se však pohybuje jen kolem 140 tisíc korun za kus.

Finanční skupina PPF Investments chce získat stoprocentní vlastnictví, aby si zajistila lepší pozici při jednání o vstupu nového strategického partnera do liberecké spalovny. V současnosti již vlastní kolem 92 procent akcií.

„Můžeme potvrdit, že PPF Investments vede jednání o možných strategických partnerstvích v oblasti odpadového hospodářství. Za tímto účelem jsme v kontaktu s několika globálními hráči o dalším postupu,“ uvedl mediální zástupce skupiny PPF Investments Jan Piskáček.

Pokud by město svůj podíl odprodalo, mohla by PPF Investments potencionálnímu partnerovi nabídnout 49 procentní podíl. V případě, že si Liberec svůj podíl ponechá, musel by se budoucí spoluvlastník spalovny spokojit s nižším podílem.

Město ve spalovně končí, chce prodat svůj poslední podíl

Městu sedmi procentní vlastnictví podle primátora Liberce v nejbližších letech nic nepřinese.

„Nedává nám žádné pravomoci zasahovat do chodu společnosti. Město má sice jedno místo v dozorčí radě, ale to spíše vychází z gentlemanské dohody. Kdykoli může dojít k jeho odvolání,“ vysvětloval primátor. Jiří Kittner pak vyjadřuje pochybnosti, že by město mělo možnost dosáhnout na peníze ze zisku spalovny i v budoucnosti.
Termizo a. s. sice vykazuje hospodářský výsledek padesát milionů ročně, ty však stále kompenzují dluh, který tíží spalovnu z minulých let.

„Při stávajících cenách odpadů a tepla bude hospodařit spalovna ještě čtyři roky se ztrátou. Prozatím nebylo v našich silách splatit celých 750 milionů korun, uvedl ředitel spalovny Pavel Bernát. Jeho názor na přínos držení sedmiprocentního podílu je obdobný jako Jiřího Kittnera.

Podle oficiálních materiálů spalovny zde bylo v roce 2006 spáleno 90 000 tun odpadů, což je teplo pro přibližně 13 600 domácností. Ve vlastní turbíně pak vyrobila elektrickou energii pro svůj chod a ještě ji mohla dodat 3 400 domácnostem.

Kontroverzní stavba v těsné blízkosti centra se začala budovat v roce 1996, k provozu byla připravena v roce 2000. „Liberec byl blízko situaci, kdy by neměl odpad kam ukládat,“ vzpomněl tehdejší liberecký primátor Jiří Drda. „Toto řešení jsme považovali za nejlepší pro budoucnost. Veškeré teplo jde na vytápění domácností“ zdůraznil.

Vizi spalovny v majetku města strhl krach IPB, u které měl Liberec společně s dalšími obcemi úvěr. Pohledávky společnosti Termizo se dostaly do Konsolidační agentury, odkud byly za 715 milionů nabídnuty přímému zájemci, městu Liberec.

V roce 2003 se stala stomilionová pohledávka překážkou pro úvěr na výstavbu multifunkční Tipsport arény. Finanční skupina PPF Investnents se tak stala majoritním vlastníkem spalovny.