Jaroslav Zámečník, který je jednatelem občanského sdružení Via Regia, které elektrárnu provozuje, si na první výsledky nemůže stěžovat. „Za celý rok elektrárna prakticky nepotřebovala lidský zásah,“ chválí jednu z výhod zelené energie Jaroslav Zámečník. „Celý rok nedošlo k jediné poruše a navíc díky teplému dubnu a květku jsme vyrobili o 30 procent více energie, než byl původní plán,“ popsal aktuální situaci Jaroslav Zámečník.

Elektrárna vyrobila za necelý rok provozu již 65 megawathodin elektrické energie. To je zhruba roční spotřeba sedmnácti rodinných domů nebo pětačtyřiceti osob.

Elektrárna dodává zelenou energii do sítě společnosti ČEZ, která je povinna ji ze zákona vykupovat. Na elektrárně netratí ani město Hrádek nad Nisou.

Podle starosty Martina Půty se jedná o bezrizikovou spolupráci. „Město poskytlo jinak nevyužitou plochou střechu školy. Na oplátku nám provozovatel vyplácí dvacet procent z hrubého obratu bez ohledu na učiněné výdaje,“ popsal ekonomický profit města starosta Martin Půta.

Zelená energie je podporována státem i Evropskou unií. „Pokud si například chce stavebník umístit solární elektrárnu na svůj dům, tak má jako fyzická osoba možnost žádat o podporu dosahující až 50 procent celkové investice. Maximální dotace je pak 200 000 korun,“upřesnil Jaroslav Zámečník.

Podle zámečníka se také vyplatí rozsáhlé projekty. Společnosti, které mají solární energii jako předmět své investice mohou získat vyšší dotaci od Evropské unie, a to maximálně do výše třiceti procent investice.

„Návratnost malé elektrárny v řádu čtyřista tisíc korun je se státní dotací přibližně pět let a u velkých projektů je tato návratnost v horizontu přibližně třinácti let,“ podotkl jednatel občanského sdružení Via Regia Jaroslav Zámečník.

Sdružení pak dále spolupracuje na projektech ve Varnsdorfu a v německé Žitavě.

„Následující rok chceme elektrárnu ještě více otevřít pro vědecké účely,“ předeslal Zámečník.

Sdružení elektrárnu převzalo vloni 15. srpna a dne 6. září 2006 byla udělena Energetickým regulačním úřadem licence pro společnost Via Regia, jakožto výrobce elektrické energie. Následně 5. října prodali první elektrickou energii.