Podle předsedkyně oldřichovského Osadního výboru Dity Válkové si peníze rozdělí rovným dílem nejméně dvanáct rodin. „Dohodli jsme se na tom s Osadním výborem. O přesném počtu rodin budu ještě jednat s hrádeckým starostou. Bude jich buď dvanáct nebo čtrnáct,“ uvedla Dita Válková. Už nyní je ale jasné, že každá rodina dostane přibližně dva tisíce korun.

Na nezbytné opravy domů nabídl Hrádek lidem z Oldřichova bezúročné půjčky. Nabídky využilo pět rodin. Voda pustošila hlavně v přízemí budov a na zahradách, kde zůstala několikacentimetrová vrstva bahna. V kontejnerech skočily pračky, lednice, televizory, sedací soupravy, skříně i oblečení.

„Postupně se vše vrací do normálu. Na zahrádkách už je zase vidět tráva. Hodně si pomohli sousedé,“ řekla Dita Válková.

Před vodou bude chránit hráz

Po letošní zkušenosti chce město Hrádek nad Nisou zavést opatření, díky nimž by se v budoucnu předešlo rozvodnění potoka a následnému vytopení domů. Nabízenou variantou je podle hrádeckého starosty Martina Půty obnovení bývalého rybníka s hrází nad Oldřichovem.

„V minulosti ležely nad osadou dva rybníky, kterými Oldřichovský potok protékal. Díky hrázi se dařilo průtok regulovat. Nyní jsou ale rybníky zrušeny. Místo jednoho je pole a z druhého zase mokřina,“ sdělil Martin Půta.

Město nyní jedná s Povodím Labe. To by mělo vypracovat studii. V současné době chystají pracovníci Povodí Labe, společně se svými protějšky z Polska, alespoň úpravy na samotném korytě potoka.

Oldřichovský potok tvoří státní hranici s Polskem, a sice od Oldřichova až po bod Trojzemí, kde se vlévá do Nisy. Povodeň v takovém rozsahu, jaká byla letos 10. června, nepamatují místní obyvatelé od druhé světové války.