„Na investora výstavby v daném prostoru vypsalo město výběrové řízení, do něhož se přihlásil jeden zájemce, se kterým byla po schválení výsledku výběrového řízení uzavřena Smlouva o nájmu a koupi najaté věci,“ uvedl Ladislav Fuchs, vedoucí odboru rozvojových projektů libereckého magistrátu.

Investor předložil studii, ve které uvažuje s výstavbou tří hlavních objektů.

„Jedná se o polyfunkční objekty s obchodní, bytovou a administrativní funkcí,“ sdělil zástupce investora, Aleš Vavruška.

V přízemí všech objektů budou obchody, restaurace a služby. Na část plochy mezi nově budovanými objekty investor údajně umístí jakési náměstíčko s parkovou úpravou.

„Samotná stavba bude mít úroveň, jedním z námi oslovených architektů je renomovaný Bořek Šípek,“ dodal Aleš Vavruška.

V současné době se tedy čeká na udělení stavebního povolení, potřebného k odstartování celého projektu.

„Celkové dokončení, to znamená postupná realizace všech čtyř plánovaných etap výstavby, se očekává v prosinci 2013,“ konstatoval vedoucí odboru rozvojových projektů, Ladislav Fuchs.

Město Liberec tak začíná řešit situaci okolo mnoha ruin, které se nacházejí v centru města. Na začátku letošního roku vytipovali celkem 35 nevyužitých objektů, které hyzdí město. Nedávno byly strženy například zchátralé domy v lokalitě naproti České besedě.

Důvodem je nejen estetická stránka, ale především potenciální nebezpečí těchto objektů pro okolí. V opuštěných domech dochází často k požárům, které stále více poškozují jejich statiku.

„Požáry vznikají v důsledku nepovolených vstupů. Jedná se především o bezdomovce, kteří v domech vypalují kabely,“ sdělil Deníku před časem Jaromír Lebeda z libereckého hasičského sboru. V objektech dochází rovněž k rozebírání konstrukcí.

V rámci řešení tohoto problému se vytipované objekty dělí do tří skupin. Některé budou demolovány, u některých se urychlí privatizace a některé se po provedení drobných rekonstrukcí budou moci dále využívat.