Jména devíti zastřelených Liberečanů otištěná v symbolickém pásu tanku tu připomínají krvavý vjezd vojsk varšavské smlouvy do Liberce před devětatřiceti lety.

První tanky tehdy na náměstí před radnicí vjely v brzkých hodinách ranních a s nimi přišla i první střelba. Liberec patřil mezi města, která sovětská okupace postihla nejvíce.