„Další hernu tu nechceme. Nelíbí se nám, že je povolena vedle rodinných domků a na sídlišti. Herny jsou otevřeny prakticky nepřetržitě, tedy i v nočních hodinách, a zvyšuje se kolem nich koncentrace různých individuí, což je spojeno s hlukem, ničením majetku a podobně,“ uvedl vůdčí osobnost odporu proti herně Dalibor Hampejs.

Místní již začali sepisovat petici, kterou podepsali téměř všichni obyvatelé nejbližších, tedy i nejvíce postižených domů. S hráči a návštěvníky nočních barů s výherními automaty již mají zkušenost.

V sousedství již blikají hrací automaty v Horizontu a U Řeháčků. „Zejména při nočních odchodech z Horizontu ničí návštěvníci dopravní značky, veřejný i soukromý majetek a dějí se i další nepříjemnosti,“ popsal Dalibor Hampejs.

Herny, co se podnikání týče, se řadí k pohostinství. Na Gagarinově ulici ji tak po formální stránce nic nebrání. Stavebnímu úřadu nezbylo, než místním i nechtěnou stavbu posvětit. „Zahájení provádění stavebních úprav předcházelo jejich ohlášení. Stavební úřad není oprávněn jakkoli zasahovat do podnikánív oblasti her.“, stojí v odpovědi úřadu znepokojeným obyvatelům.

Nové užívání výměníku pak není v rozporu ani s platným územním plánem. Nachází se na funkční ploše bydlení městské a paradoxně náleží do kategorie stavba občanské vybavenosti. Jako taková má na sídlišti zelenou.

Pouhým ohlášením stavby zaniká sousedům právo k stavbě se vyjadřovat jako tomu je u stavebního povolení. O tom, že budou mít u domů noční podnik, se dozvěděli náhodou.

Že se jedná o běžnou praxi stavebních úřadů potvrdil Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje sousedního Jablonce, jež se touto problematikou taktéž zabývá. „Pokud nedojde stavebními pracemi k zásahu do nosné konstrukce, stavební povolení není třeba,“ informoval Jakoubek.

Hernu povolila i Krajská hygienická stanice. Ta však může zasáhnout, pokud herna bude rušit svým vnitřním provozem. “Bude–li s provozem herny souviset hluk osob na veřejných prostranstvích v okolí, nebude takový hluk možné posuzovat jako hluk z provozovny,“ vzkázala hygiena obyvatelům Gagarinovy ulice. Také ona zdůraznuje, že nemůže rozhodovat o způsobu využití stavby.

Podle stavebního úřadu daly kladná stanoviska k záměru také odbor dopravy, odbor životního prostředí i hasičský záchranný sbor. Ani jedna z těchto institucí nedisponuje legislativními možnostmi stavbě zabránit.