Městská zeleň je místem relaxace několika generací, které vedle sebe žijí v jednom městě. Mělo by se jednat o prostor, který vám svou rozlohou poskytne dostatečný pocit soukromí a zároveň v něm lze očekávat i části, které slouží pro klidné posezení a setkávání lidí.
Politik je pak člověk, který se pohybuje v kanceláři, na jednání, pracovních obědech, recepcích a banketech. V parku tento zváštní poddruh člověka potkáte pouze v případě, že zrovna odhaluje sochu či provádí zahraniční návštěvu.
I přes nepopiratelnou skutečnost, že je v Liberci veřejná rekreační zeleň spíše velmi malý exkurz do náznaku přírody, mají mnohdy politici za to, že její kontrolované množství je dostačující.
To je samozřejmě pochopitelné, protože je stále dostatek prostoru, kde by šlo něco odhalovat a stále máme dostatek prostoru pro procházky zahraničních delegací. Více politik květeny v centru města neužije.