„V květnu 2006 byly provedeny stavební práce za 634,9 milionů korun, letos byla jejich hodnota o 39,8 % vyšší,“ potvrdil regionální zmocněnec Českého statistického úřadu Liberec (ČSÚ) Ladislav Knap.

„Celkový objem stavebních prací se udává v běžných cenách a zahrnuje práce podle dodavatelských smluv stavebních podniků,“ upřesnil.

Podle údajů ČSÚ působí na území kraje v průměru 75 stavebních firem, které mají více než dvacet zaměstnanců.

Ve sledovaném období v nich bylo zaměstnáno celkem 3 603 osob, přičemž průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců těchto firem činila 21 468 Kč.

„I mzdy ve stavebních podnicích zaznamenaly nárůst, přestože ve srovnání s vývojem stavebních prací nebyl tak výrazný. Zaměstnanci sledovaných podniků pobírali o 14,9 % vyšší mzdu než v loňském roce,“ dodal Ing. Knap.