„Ryby na dolním toku Nisy se jíst nedají. Živí se i rozmočeným papírem. Kvalita vody, zvlášť v úseku mezi čističkou a Hamrštejnem, pro ně není dobrá. I když jsou poměrně velké, páchnou a jsou nepoživatelné. Rybáři je těžce vyprodukují, vysadí do vody, kde se potom znehodnotí,“ posteskl si předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Liberci Miloslav Trejbal.

Podle něho je norma Evropské unie příliš měkká a jestli se jí přizpůsobíme, rybám to rozhodně neprospěje.

Jaroslava Janečková z Krajského odboru životního prostředí jeho slova potvrzuje. „Limity Unie jsou opravdu mírnější. Zatím ale rozhodujeme v řízeních podle české legislativy, tedy našich, přísnějších norem,“ uvedla. Nevylučuje možnost, že by případná změna vyhovovala některým průmyslovým lobby.

„V současnosti se kvůli rekonstrukci čistírny odpadních vod jede v jiném, dočasném režimu,“ dodává Janečková k objasnění možného zhoršení kvality vody v poslední době. Na vrub normám Evropské unie rybáři přičítají i současný stav, ten však podle Josefa Grubera z České inspekce životního prostředí není zapřičiněn novými normami, protože změny v zákoně ještě nevstoupily v platnost.

Gruber informoval, že rekonstrukce čistírny je nesmírně náročná a probíhá za provozu. „Z důvodu stavby se odstavují některé její části. Rekonstrukce je dlouhodobá, potrvá do konce příštího roku. Je pravda, že jsme od rybářů obdrželi písemný podnět k prošetření kvality vody pod čistírnou, na který jsme odpověděli. Havarijní znečištění vod v poslední době hlášeno nebylo,“ informoval Gruber, který ujišťuje, že i přesto musí ČOV splňovat limity stanovené pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Miloslav Trejbal se domnívá, že někteří větší znečišťovatelé současný stav zneužívají. „O něco níž je to lepší, přítok z Kryštofova údolí Nisu trochu naředí, ale vody je málo,“ říká Trejbal a dodává že dříve měli rybáři dvacet chovných potoků, teď jich užívají jen pět, ostatní jsou téměř bez vody.

S pytláky podle Trejbala žádné větší problémy nejsou. Jak sám říká, do osobních soubojů dnes už strážci nejdou. „Řeší to magistrát většinou za účasti policie. Dotyčného legitimujeme, případně mu zadržíme rybářský průkaz, když je tam nesrovnalost voláme policii. Přijede jak městská, tak i státní. Situace se pak řeší správním poplatkem,“ poznamenal Terjbal.