„Nemocnice prohospodařila hodně milionů korun na předraženém zdravotním materiálu,“ vysvětlil nový ředitel Luděk Nečesaný. „Zatím se s chodem celé nemocnice seznamuji, ale již nyní je jasné, že mnoho milionů korun unikalo nehospodárnými nákupy,“ doplnil ředitel.

Budou výběrová řízení na nové zakázky

Podle Luďka Nečesaného bude nemocnice nadále nakupovat centrálně a na veškeré zakázky budou vyhlášena výběrová řízení. Propouštění se má dotknout hlavně nezdravotnického personálu. Původní přepoklad byl dvě stě propuštěných lidí.

„Jsem rád, že se bude propouštět méně. Žít ve strachu o práci je nepříjemné,“ poznamenal jeden ze zaměstnaců, který z pochopitelných důvodů nechtěl být jmenován.

Odbory podepsaly kolektivní smlouvu

Novému vedení krajské nemocnice, která je již akciovou společností, se podařilo vyjednat bez větších problémů kolektivní smlouvu.

„Zaměstnancům nemocnice jsme zachovali veškeré výhody, které měli i před transformací,“ upřesnil konsenzus mezi odbory a vedením akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec ředitel Luděk Nečesaný. Jak zdůraznil, tento přístup je nad rámec povinností akciové společnosti.

„Mým záměrem není jakkoliv snižovat mzdy či odebírat zaměstnancům jejich výhody. Jakmile se nemocnice finančně stabilizuje, tak chceme rozšířit pohyblivé složky, aby byla větší možnost odměňovat zaměstnance podle jejich skutečných výkonů,“ předeslal.