„Jedná se o opravu rozvodů dešťové a splaškové kanalizace, o předláždění celého nádvoří, výstavbu opěrné zdi a dřevěného pódia pro kulturní akce,“ vypočetla vedoucí investičního oddělení radnice Zdena Ubiasová. „Dále budou osazeny lavičky, pítko a květináče. Celé prostranství bude také nově osvětleno,“ doplnila.

Vévodit prostranství bude prozatímně také socha Valdštejna.

Kromě stavebních dělníků pracují na nádvoří také archeologové. „Z historického hlediska se na místě radnice a jejího nádvoří nacházely čtyři domovní objekty. Ty byly v souvislosti s výstavbou nové radnice koncem 19. století zbourány,“ vysvětlila mluvčí Frýdlantu Alena Švejdová. Současně probíhá také restaurování Valdštejnovy sochy, ta ale záhy poputuje na hlavní náměstí před radnicí.

Stavba si vyžádala opatření v provozu radnice. „Týká se to hlavně výstavní síně. Srpnová výstava musela být přesunuta na chodbu,“ uvedla Alena Švejdová. Nové nádvoří se zařadí mezi frýdlanstké scény pod širým nebem. Oprava je plně hrazena z rozpočtu města a náklady na přestavbu přesahují tři miliony korun.