Správce farnosti Michal Olekšák, který má na starost technický stav farností v libereckém vikářství, má několik variant, jak problému s havarijním stavem kostela čelit.

„První možnost je, že se najde opravdu silný sponzor, nebo dostaneme dar na opravu stropu a jeho opětovné vrácení. Dalším řešením by bylo, kdyby si strop vzali krajští památkáři od církve jako dar a bylo by jen na nich, jestli ho po opravě vrátí na jeho původní místo. Poslední, krajní variantou je, že ho nabídneme zájemcům z řad památkářů po celé republice. Strop bychom tak ztratili, ale zůstal by alespoň zachován pro oči návštěvníků muzeí a podobných institucí,“ říká.

K objevení cenné památky došlo téměř náhodou, při rekonstrukci krovů a střechy. Na ztrouchnivělých, červotočem poznamenaných krovech začaly prosvítat pod vrstvou štěrku fresky. Po důkladnějším přezkoumání došli odborníci k závěru, že strop asi nebude původní, jeho historická hodnota je však nesporná.

Skládá se z šesti kazet obdélníkového formátu a je ze spodní strany zdobený květinovými ornamenty. Z druhé strany jsou však další malby, ty je třeba obnovit také.

Rekonstrukci zákristie a klenby v gotické části kostela už zaplatilo ministerstvo a církev. Dnes se tu pořádají koncerty a bohoslužby, které komplikuje už jen to, že za stavebních prací na střeše, krovech a klenbě padají shora do kostela nečistoty. To škodí i vybavení celého interiéru.

Význam kostela je pro obec i v tom, že je zde podle legendy pohřben Havel z Lemberka, manžel patronky svaté Zdislavy.

Za poslední rok proinvestovali v Křižanech na nejrůznější opravy kostela svatého Maxmiliána pět milionů korun.

“Snažíme se situaci nějak vyřešit, ale vše je otázkou peněz,“ poznamenal starosta Václav Honsejk.