Již pět let stoupá návštěvnost tří kostelů, ve kterých provází také Jana Svobodová. I ona obléká kostým, aby zájemcům o prohlídky navodila správnou atmosféru. Za hezkou dívkou se každý rád otočí a nakonec i do kostela vkročí. Pánové ani dámy nejsou lákáni do svazku manželského, ale k historické exkurzi po turnovských kostelech. Za třicet “peněz“ zájemce uvidí chrám Narození Panny Marie, kostel sv. Františka z Assisi a kostel sv. Mikuláše. Služeb průvodkyně v kostýmu využilo letos již 150 zájemců.