Jako jedna z prvních ulic, kde se provádí rozsáhlé opravy je ul. Oblačná u stejnojmenné školy. „Rozhodli jsme se hlavně zpevnit opěrné zdi, což je finančně poměrně náročná záležitost, kterou si můžeme dovolit ze zimních úspor,“ uvedl náměstek primátora města Liberce Milan Šír. Podle náměstka Milana Šíra je ulice Oblačná důležitá také z důvodu přístupu pro postižené lidi. „Vzhledem k tomu, že je na téže ulici centrum pro tělesně postižené, byla oprava této ulice, nové chodníky a hlavně bezpečné opěrné zdi, dvojnásob důležitá,“ doplnil náměstek. Rekonstrukce Oblačné skončí s nástupem nového školního roku. Jak doplnil náměstek Milan Šír, z ušetřených peněz se budou v Liberci opravovat předně podpěrné zdi, které mohou znamenat v případě narušení i riziko pro své okolí a proto je jejich renovace nezbytně nutná.