„Setkání studentů je zaměřené nejen na intenzivní výuku jazyka, ale také na vzájemné poznávání české a rakouské kultury,“ upřesnila Helena Hanžlová, jednatelka programu Aktion. Dopoledne probíhá intenzivní výuka češtiny pro rakouské studenty a němčiny pro Čechy. Odpoledne je vyhrazeno pro aktivity zaměřené například na poznávání regionu. Součástí programu jsou i přednášky o společenských tématech a promítání českých a rakouských filmů.

„Celý projekt je nastaven tak, aby mezi sebou co nejvíce komunikovali Češi a Rakušané. Kromě úkolů, které společně řeší, je například zajištěno, aby byl na pokoji ubytován vždy rakouský a český student, “ doplnila Hanžlová.

Podle účastníků setkání tak projekt umožňuje větší jazykové pokroky, než jaké nabízejí jazykové kurzy v zahraničí.

„V budoucnu bych chtěla studovat v Rakousku a kromě obrovského posunu v jazykových dovednostech mi tento projekt přinesl i cenné kontakty,“ uvedla jedna z účastnic kurzu, Kamila Jetmarová.

Česko–rakouská spolupráce vysokých škol probíhá v rámci programu Aktion již od roku 1992. Minulý rok se programu zúčastnilo 18 českých a stejný počet rakouských univerzit. Letos se kromě Liberce koná setkání se stejným programem také v Poděbradech a Českých Budějovicích.