„Hasiči v ochranných oblecích a dýchacích přístrojích zasypali uniklou nebezpečnou látku neutralizátorem rtuti a sesbírali ji do nádob,“ popsala zásah tisková mluvčí Hasičské záchranné služby Iva Michalíčková.

„Ihned potom, co soukromá demoliční firma zjistila únik rtuti, ke kterému došlo na staveništi vedle obchodního domu Tesco, byli kontaktováni hasiči, kteří okamžitě zasáhli a uniklou látku zlikvidovali,“ popsala situaci tisková mluvčí Tesco Stores ČR Jana Matoušková.

Podle tiskové mluvčí Tesca nebyl nikdo ze zákazníků ani lidí v okolí ohrožen. „Rádi bychom všechny ujistili, že dopolední únik rtuti neohrozil zdraví a bezpečnost našich zákazníků ani nezávadnost výrobků nabízených v obchodním domě a situace je nyní v pořádku,“ ubezpečila Jana Matoušová.

Jak potvrdila vedoucí odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Jana Novotná, kovová rtuť je nebezpečná hlavně při nadýchání výparů.

„Intoxikací je postiženo dýchací ústrojí a v extrémních případech může dojít až k selhání dýchání,“ vysvětlila Jana Novotná.

Otrava výpary kovové rtuti také působí na centrální nervový systém. „Člověk, který se nadýchá rtuti může trpět třesem, náhlou depresí a úzkostí či naopak velkou citlivostí,“ doplnila Jana Novotná.

Na místo hasičského zásahu přijel zástupce Magistrátu města Liberce odboru životního prostředí z vodoprávního úřadu.

„Po dohodě se správcem objektu a stavbyvedoucím demoliční firmy bylo rozhodnuto, že demoliční firma zajistí odbornou likvidaci nebezpečné látky na své náklady a nádoba se sebranou látkou byla protokolárně předána zástupci firmy,“ poznamenala tisková mluvčí Hasičské záchranné služby Libereckého kraje Iva Michalíčková.