„Podle posouzení odboru právního a veřejných zakázek nejde ve vztahu k Statutárnímu městu Liberec o petici ve smyslu petičního zákona, neboť řešení není v působnosti ani rady ani zastupitelstva města,“ upřesnil situaci tajemník magistrátu města Marek Řeháček.

„Přesto však magistrát města přistupuje k věci se vší vážností a bere petici jako vážný podnět k přezkoumání věci jednak ze strany souladu s územním plánem, příslušnými rozhodnutími a stavebními a odpadovými předpisy. Věc je ovšem komplikovaná v tom smyslu, že velká část kompetencí spočívá na krajském úřadě, protože i ten písemnost občanů obdržel. Nyní jsme již v kontaktu a bude řešit vše koordinovaně,“ vysvětlil tajemník Marek Řeháček.

O způsobu řešení budou informováni také zastupitelé. „Zastupitelstvo obdrží informaci o věci a postupu magistrátu na svém zasedání v září,“ upřesnil tajemník.

Podle místních obyvatel se situace v Krásné Studánce zmírnila. „Firmy, které provozují sběrný dvůr odpadu, skutečně začaly jezdit pomaleji, celkově se provoz utlumil a provizorně opravily silnici, která k nim vede,“ upřesnil Viktor Otta. Jak však podotkl, na prošetření všech okolností, které jsou v petici uvedeny, stále trvají.

„Jde nám hlavně o zachování části Krásné Studánky, která se působením sběrného dvora odpadu začala stávat překladištěm suti a asfaltu i přes to, že se jedná o čtvrť rodinných domů,“ zdůraznil Viktor Otta.