„V první etapě bude rekonstrukce probíhat v úseku od ulice U Lomu po ulice Bednářskou. Druhá etapa počítá s pracemi v následujícím úseku po ulici Papírovou. Odtud poté povede poslední etapa k objektu kavárny Nisa,“ uvedl vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu Pavel Rychetský.

Motoristé musí podle něj využít k objížďce ulici U Zbrojnice nebo Resslovu.

Výměnu vodovodního potrubí, které pochází už z roku 1902, si vyžádal jeho špatný technický stav a vysoká poruchovost.

„Opravy poruch jsou tu navíc vždy komlikované. Ulice je jednosměrná a dopravně zatížená,“ řekla mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

V rámci rekonstrukce nahradí SVS více jak tři sta metrů vodovodního řadu. Součástí toho bude i výměna osmnácti veřejných vodovodních přípojek v celkové délce 72 metrů, včetně jejich přepojení a přepojení vodovodních řadů z bočních ulic.

„Po dokončení rekonstrukce ještě obnovíme povrch silnice,“ doplnil generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Miroslav Harciník.

Souběžně s rekonstrukcí vodovodu zahájí SVS v Široké ulici i rekonstrukci kanalizace.

Jedná se o osmadvacet metrů dlouhý úsek mezi ulicemi U Lomu a Vrabčí. Stávající zděné potrubí nahradí kamenina o průměru 400 milimetrů.