Trojice autorů Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek čerpá z výzkumného projektu Čikatar Het (romsky Z bahna ven), který trval řadu měsíců a byl financován ze zdrojů Evropské unie.

Publikace tak vychází především z terénních zkušeností autorů, rozhovorů se zástupci státní správy a konkrétních příkladů. Součástí prezentace byla i velmi živá diskuze zúčastněných.

„Tato práce má rozhodně smysl, máme i pěkné výsledky. Provozujeme například přípravné třídy Hvězdička, které pomáhají předškolním dětem uspět při vstupu na standartní základní školy. Letos se nám to podařilo u třinácti dětí ze šestnácti. To je hodně dobré,“ vyjádřil se Miroslav Kotlár z Libereckého romského sdružení.

Další aktivitou tohoto sdružení je terénní préce v 11 městech Libereckého kraje.

„Naši pracovníci chodí po lidech a pomáhají jim se základními problémy, hlavně jednání s úřady,vyřizování dokladů a splátkových kalendářů. Nutíme je i k dodržování pravidel,“ dodal Kotlár.

Barbora Šolková, ředitelka regionální pobočky společnosti Člověk v tísni, s ním souhlasí. „Přípravné kurzy pro hůře adaptabilní předškoláky by měl stát uzákonit“.

Většina zúčastněných se shodla na tom, že důležitá je především prevence.