„Většina je už opravdu zpracovaná. Teď však jde všechno pomaleji. Zatímco na začátku se odklízelo ve velkém pomocí těžké techniky, konečná fáze znamená složité a pomalé odklízení jednotlivých roztroušených stromů,“ uvedl ještědský lesní správce, Josef Rákosník.

Starosti pak lesníkům přidělává kůrovec, který se letos rozšířil díky hodně příznivému počasí. Polámané stromy jsou pro něj navíc velice lákavé.

„Stále nás kůrovec hodně zaměstnává. Musíme neustále kontrolovat napadené stromy a zajistit, aby v něm kůrovec nedokončil svůj vývoj,“ informoval Ludvík Řičář, ředitel krajského inspektorátu Lesů České republiky.

Kdyby se podle něj kontroly letos zanedbaly, příští rok by hrozila kůrovcová kalamita.

„Děláme vše proto, abychom kalamitě zabránili. Je to o neusálé a systematické kontrole, která je pro nás velmi náročná,“ dodal Ludvík Řičář.

Ve všech lesích, které má Krajský inspektorát Lesů České republiky na starosti, firmy z celkových 187 tisíc kubíků evidovaných popadaných stromů vytěžili již plných 166 tisíc kubíků.