„Z našeho pohledu je tato reklama povolena v souladu se zákonem. V zastavěné části obce ochranné pásmo není a nevymezil ho ani odbor dopravy Libereckého kraje,“ uvedl Václav Řezáč, vedoucí oddělení územního řízení, pod které povolování podobných staveb spadá. Magistrát měl i vyjádření policie, která umístění takzvaného bigboardu povolila.

Úřad Libereckého kraje trvá na svém původním stanovisku. „Dle zákona o pozemních komunikacích je právě silniční správní úřad kompetentní k určení, zda-li se reklama nachází v ochranném pásmu či nikoliv,“ konstatovala Eva Markgrafová z oddělení informací Libereckého kraje.

Zdůraznila, že krajský úřad informoval magistrát o ochranné zóně v této lokalitě již v minulosti, a tedy o povolení musel vědět. „Máme právo ho odstranit. Potřebné legislativní kroky již byly provedeny,“ uvedla Markgrafová.

Billboard stojí na pozemku společnosti Valbek a ta také o stavební povolení zpočátku žádala. Samotný reklamní poutač náleží firmě News Outdoor, která se pyšní, že je jednou z největších společností na trhu venkovní reklamy.