„Odpisy budou stahovány do speciálních fondů, ze kterých budou podle aktuální potřeby financovány příspěvkové organizace města,“ popsal připravovaný materiál náměstek primátora Ondřej Červinka.

Například vysoké odpisy botanické zahrady budou pomáhat divadlu, které potřebuje v nejbližších letech rozsáhlou rekonstrukci. Obdodobný systém s odchylkami vycházejícími z odlišného charakteru prostředí chystá náměstek pro vzdělávání, sport a kulturu také pro liberecké školy. „Návrh budu mít připraven již po prázdninách,“ informoval Červinka.

Takzvané odpisy jsou pro město účetní operací, novým systém pouze usměrní tok peněz. K žádným faktickým ztrátám tak nedodochází „Město přidělí příspěvkové organizaci odpovídající objem peněz z rozpočtu města a vzápětí si ho stáhne zpět, protože potřebuje zdoje na reprodukci svého majetku,“ popsal proces odpisů vedoucí ekonomického odboru města Čeněk Svoboda. Do budoucna právě peníze v počátcích určenách kultuře, v rezortu zůstanou.

„Nově se pak finance nebudou rozdělovat v daném rozpočtovém roce, ale až v době, kdy bude objem ve fondu dostatečný na konkrétní akci,“ doplnil Svoboda. Jak bude fungovat mechanismus rozdělování techto investic ještě není dotvořeno. „V závěru to však bude určitě zastupitelůstvo,“ zdůraznil Červinka.