Jak můžete těmto lidem pomoci?

Naše pomoc může mít různou podobu. Pro někoho je pomoc už jenom to, že se má o své trápení s kým podělit, někdo potřebuje pomoci sepsat nějakou žádost, žalobu, odvolání a podobně. Někdo zase potřebuje jen porozumět nějakému dokumentu nebo chce vědět, jestli a jak se může bránit nějaké křivdě či najít nebo vysvětlit nějaký zákon. Někteří lidé chtějí třeba vědět, zda mají nárok na sociální podporu či péči.

V čem vidíte potřebu těchto poraden?

Z vlastní zkušenosti vím, jak je někdy těžké získat potřebné informace zejména na úřadech, ať už je to z důvodu velké vytíženosti nebo jiných. Nikdo z nás nemá vědomosti a zkušenosti ze všech oblastí života a prostě potřebuje občas poradit. Ze všech stran na nás útočí reklamy na snadnou dostupnost čehokoliv, zejména půjček, a je opravdu těžké až nemožné domýšlet důsledky například právě takové snadné půjčky.

Kdo u vás nejčastěji vyhledává pomoc nebo radu?

Podle statistiky navštěvují poradnu ze šedesáti procent ženy s věkovým průměrem 51 let. Od počátku roku k nám zavítalo přes čtyři sta klientů.